Przejdź do treści
Projekt

PRACOWNIK PRZYSZŁOŚCI - ELASTYCZNOŚĆ, DOSKONALENIE, ROZWÓJ.

Projekt ma na celu zaktualizowanie oferty edukacyjnej, bazując na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami specjalizującymi się w zawodowym kształceniu młodzieży i rozwijaniu ich kompetencji przyszłościowych. Skupia się głównie na młodych ludziach i uczących się, którzy będą głównymi odbiorcami korzyści projektu. Potrzeba jego realizacji wynika z niewystarczającej elastyczności polskiego systemu edukacyjnego w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku pracy i braku narzędzi do rozwoju przyszłościowych umiejętności młodzieży, co pozostawia ich nieprzygotowanymi do wejścia na współczesny rynek pracy.

W projekcie zostaną wykorzystani zewnętrzni eksperci, by maksymalnie dostosować wyniki do potrzeb odbiorców. Na bazie dotychczasowych doświadczeń i współpracy z innymi organizacjami, stworzony zostanie interaktywny poradnik dla młodzieży. Zawierać będzie on elementy takie jak symulacje rozmów kwalifikacyjnych, porady dotyczące adaptacji w nowym otoczeniu i zespole, kreator CV oraz test kompetencji, który pomoże użytkownikom skupić się na rozwijaniu umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu zawodowego. Projekt odpowiada na potrzeby młodzieży w zakresie wyboru ścieżki kariery i zdobycia podstawowej wiedzy o wymaganiach współczesnych pracodawców. Rezultaty projektu będą skalowalne i dostępne dla wszystkich, co zapewni ich długotrwałą użyteczność.

ODBIORCY PROJEKTU​

Nauczyciele i edukatorzy

Młodzi ludzie stanowią główną grupę docelową projektu, ponieważ ma on na celu rozwijanie ich kompetencji przyszłościowych i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Osoby uczące się

Ta grupa obejmuje uczniów i studentów, którzy są w trakcie edukacji i poszukują praktycznych umiejętności oraz wiedzy, która będzie pomocna w przyszłej karierze zawodowej.

ABY OSIĄGNĄĆ POSTAWIONY PRZEZ NAS CEL, BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO

  • Intensywnej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk: Będziemy współpracować z organizacjami, które mają bogate doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży, aby nasz projekt mógł korzystać z ich wiedzy i ekspertyzy.
  • Zaangażowania ekspertów zewnętrznych: Wykorzystamy wiedzę specjalistów z różnych dziedzin, aby zapewnić, że rezultaty projektu będą jak najbardziej dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i odbiorców.
  • Stworzenia interaktywnych narzędzi edukacyjnych: Rozwińmy takie materiały, jak interaktywny poradnik dla młodzieży, w którym znajdą się praktyczne elementy, takie jak symulacje rozmów kwalifikacyjnych, kreator CV, czy testy kompetencji.
  • Skupienia na rozwoju kompetencji przyszłościowych: Koncentracja na umiejętnościach, które będą kluczowe w przyszłym świecie pracy, jest niezbędna, aby przygotować młodzież do efektywnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w rynku pracy.
  • Dostosowania projektu do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy: Projekt powinien być na bieżąco aktualizowany, aby odpowiadał na szybko zmieniające się wymagania i trendy w świecie pracy.
  • Zapewnienia skalowalności i dostępności wyników projektu: Rezultaty projektu powinny być łatwo dostępne dla szerokiej grupy odbiorców i skalowalne, aby mogły służyć jak największej liczbie osób.

FINANSOWANIE

Projekt „Pracownik przyszłości – Elastyczność, doskonalenie, rozwój” korzysta z dotacji w wysokości 113 000 euro, otrzymanej od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi w zakresie wyboru ścieżki kariery i zdobycia podstawowej wiedzy o wymaganiach współczesnego pracodawcy.