Przejdź do treści
Projekt

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Projekt ma na celu aktualizację oferty edukacyjnej poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami posiadającymi doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Projekt ten jest odpowiedzią na brak elastyczności systemu edukacji w Polsce, jeśli chodzi o dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz braku narzędzi dostosowanych do nowoczesnych metod kształcenia i rozwijania kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

GRUPY DOCELOWE

  • Nauczyciele i edukatorzy
  • Młodzież oraz uczący się dorośli
  • Instytucje publiczne i niepubliczne

 

ABY OSIĄGNĄĆ POSTAWIONY PRZEZ NAS CEL, BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO

zaangażowania nauczycieli oraz edukatorów młodzieży i dorosłych, aby zapewnić maksymalne dostosowanie rezultatów projektu do współczesnych potrzeb edukacji. W oparciu o doświadczenia i wymianę dobrych praktyk powstanie interaktywna platforma internetowa, która ułatwi nauczycielom i edukatorom poznanie nowoczesnych metod nauczania.

KANAŁY KOMUNIKACJI

  • Strona internetowa – wyniki projektu będą dostępne do użytku publicznego.
  • Newslettery – uczestnicy na bieżąco będą informowani o postępach projektu w kierunku osiągania rezultatów.
  • Media społecznościowe –  będą miejsce aktywizacji i informacji o nowych rozwiązaniach.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

Vocational Education Report

Vocational Education Report Competences of the future – adaptation to market needs

FINANSOWANIE

Projekt Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy korzysta z dofinansowania o wartości 106 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych.