Przejdź do treści

FUNDACJA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

STAWIAMY NA ROZWÓJ

O FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości powstała w 2018 roku.

Jej działania od początku istnienia ukierunkowane są na rozwój i aktywizację społeczności lokalnej w zakresie przedsiębiorczości i edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

CELE

W Fundacji Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości przede wszytskim skupiamy się na:

Nauce

Działamy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Równości

Prowadzimy działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Rozwoju techniki

Wspomagamy rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność.

Promocji zatrudnienia

Promujemy zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.

Rozwoju gospodarczym

Wspomagamy rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Projekty

Kompetencje przyszłości

Strona internetowa Creative Mentor to platforma edukacyjna skierowana do nauczycieli, która oferuje materiały dydaktyczne wspierające kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych. Znajdziesz tu teoretyczną wiedzę, praktyczne zadania, studia przypadków oraz zasoby multimedialne, takie jak wideo lekcje i symulacje interaktywne. Strona podkreśla znaczenie połączenia teorii z praktyką i angażowania uczniów w interaktywny proces nauki, wykorzystując nowoczesne narzędzia technologiczne. 

Projekt ma na celu zaktualizowanie oferty edukacyjnej, bazując na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami specjalizującymi się w zawodowym kształceniu młodzieży i rozwijaniu ich kompetencji przyszłościowych. Skupia się głównie na młodych ludziach i uczących się, którzy będą głównymi odbiorcami korzyści projektu. Potrzeba jego realizacji wynika z niewystarczającej elastyczności polskiego systemu edukacyjnego w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku pracy i braku narzędzi do rozwoju przyszłościowych umiejętności młodzieży, co pozostawia ich nieprzygotowanymi do wejścia na współczesny rynek pracy.

Pracownik przyszłości

KONTAKT

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Adres

ul. Sokolska 53/9, Katowice

aDRES E-MAIL

info@friep.pl

Telefon

660980863